Vertimai

Vertimas į vokiečių kalbą

Raštu ir žodžiu verčia vertėjas į savo gimtąją kalbą. Išversime, parašysime ar pataisysime turimą tekstą.

Versta taip pat knygos, tame tarpe: